НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Туристически преход до местността Златните мостове

На 17 юни 2018 г., в изпълнение на дейности по проект на НАХПУ - „Промяна за активност и социално включване”, бе проведен туристически преход до местността „Златните мостове“. Проектът е…

Прочети повече
0 Коментари

Проект „Промяна за активност и социално включване“

Проект „Промяна за активност и социално включване“ на Национална асоциация на хората с придобити увреждания На събитието присъстваха 30 човека с различни по вид и степен увреждания, които се запознаха…

Прочети повече
0 Коментари

Финансов отчет на НАХПУ за първо тримесечие на 2018 г.

Приложение № 2 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ   за периода от: 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. (в лева)   Наименование на направлението на…

Прочети повече
0 Коментари

Финансов отчет на НАХПУ за четвърто тримесечие на 2017 г

Приложение № 2 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ  за периода от: 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.   (в лева)   Наименование на направлението…

Прочети повече
0 Коментари
Затвори