НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing „Адаптиран спорт за по-добър живот“

В периода 19-20-08.2023 г, в град Банкя бе проведено събитие по проект „Адаптиран спорт за по-добър живот“, съвместно със Сдружение „Форум бъдеще“, съфинансиран от Солична община( В него взеха участие 28 човека с увреждания, членове на НАХПУ. Проектно предложение на нашите партньори бе ориентирано към създаване на условията и осигуряване на възможност за адаптирана физическа активност и практикуване на спорта плуване от хора с увреждания с цел подобряване качеството на техния живот и преодоляване на социалната им изолираност, чрез активно спортуване. В рамките на проекта се проведе семинар на тема „Адаптирана физическа активност за хора с увреждания“. в който участниците се запознаха със спорта плуване, като възможност за физическа активност и превенция на различни видове заболявания и увреждания. Бяха проведени практически занимания в басейн в това число: изпълнение на дихателни упражнения във вода и усвояване на различни стилове и техники на терапевтично плуване. През втория ден на мероприятието се проведе туристически поход сред природата, до местна забележителност, с цел повишаване на двигателната активност на участниците, усвояване на практически упражнения, коментирани в лекцията от предишния ден и създаване на положителни нагласи за активен спорт и туризъм сред хората с увреждания.

Затвори