НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing „Активен спорт за активен живот“

В периода 12-13-08.2023 г. съвместно с Клуб по спортни шейни „ДЕГА“ и Столична община бе реализиран проект с наименувание „Равни в спорта“. Участие взеха 36 човека, от които 18 бяха хора с увреждания. Проекта бе насочен към стимулиране и привличане на хора с увреждания към спортните шейни, като мярка за преодоляване на социалната им изолация и мотивирането им за ативно спортуване. Проектът бе поредната стъпка за мултиплициране на реализирани вече три събития, в периода 2020-2022 година. Бе проведено двудневно спортно състезание с участието на 18 двойки състезатели – всяка една от които сформирана от състезател на клуба и човек със специфични потребности. Състезанието бе проведено в рамките на два дни, като участниците бяха настанени в хотел Банкя Палас в град Банкя. Мероприятието бе съпроводено с теоритична лекция (инструктаж) насочена към хората със специфични потребности, изнесена от треньорите на клуба, като нейната цел бе всички участници да бъдат запознати с правилата на безопасност, както и с правилата за провеждане на надпреварата. Състезанието се проведе в два кръга по 15 спускания, след което бяха раздадени грамоти и медали за излъчените победители.

Затвори