НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Двудневен туристически поход до хижа „Плевен“

На 30 – 31.10.2021 г. бе проведен двудневен туристически поход до хижа „Плевен“, с участието на 15 човека с различни видове увреждания и 5 асистенти (доброволци) на организацията. По време на мероприятие бяха извършени два прехода в двата дни от събитието, като основната идея бе насърчаване на физическата активност чрез движение сред природата.  В хода на преходите бяха осъществени различни ролеви игри с цел запознаване на участниците с някой основни видове планинско ориентиране и техники за изкачване на пресечен терен, отдих, планиране и др. В тази дейност активно се включиха наши обучени доброволци, които асистираха и даваха напътствия на участниците, като разиграваха различни ситуации в планината. Това е изключително подходящ подход, който дава възможност на хората с увреждания да се запознаят с различни техники и начини за безопасно провеждане на преходи в планината. По този начин се натрупват преки знания и усещания, защото преживяното лично, съдава трайни впечатления и правилна представа за нуждите, и начините за подкрепа на хората с увреждания. Считаме, че подобни инициативи са изключително важни, защото дават възможност на хората с увреждания да спортуват и да посещават планината наравно с останалите, което от своя страна разширява житейския им хоризонт и подобрява качеството им на живот.

Затвори