НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Двудневно държавно първенство по спортни шейни

НА  21-22.09.2021 г. /Провеждане на двудневно държавно първенство по спортни шейни/

Двудневно държавно първенство по спортни шейни бе организирано съвместно с клуб по спортни шейни „ДЕГА“, в изпълнение на проект „Заедно в спорта“, съфинансиран по програма за развитие на физическото възпитание и спорта, на Столична община.

Участници в събитието бяха 15 двойки състезатели, всяка една от които сформирана от дългогодишен състезател на спортен клуб „ДЕГА“ и човек с увреждане, член на НАХПУ. Участниците бъха настанени в хотел Банкя Палас в град Банкя, Състезанието бе проведено в рамките на два дни, в два кръга с по 15 спускания, в местността на Клисурски манастир „Света Петка“.

Излъчените победители бяха наградени с купи и медали, а всички състезатели получиха грамоти за участие в събитието.

Затвори