НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 19-20 ноември 2022 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания проведе двудневен семинар в гр. Пловдив под наслов „Новите възможности пред Европа и нас“. Семинарът се проведе в хотел „Бордо“ и в него взеха участие 36 членове на организацията. Това събитие представляваше мултиплициране на семинара проведен в гр. Банкя, обусловано от огромния интерес, който заявиха първоначално, хора желаещи да вземат участие. Темите и материалите предоставени на участниците бяха същите. Семинара се проведе в рамките на два дни, по същата схема. Това ни показа, че интереса в тази област е голям и следа да обмислим везможността да проведем и нови такива през новата година.

Затвори