НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Неформален форум за обмяна на опит с партньорски организации от Италия

В периода – 01.10.2021 – 03.10.2021 г., четирима представители на НАХПУ взеха участие в събитие за обмяна на опит с партньорски организации от Италия, в организиран неформален форум, който се проведе в градовете Милано и Болоня. На форума бяха представине различни подходи при работата с хора в риск и бяха разисквани проблеми, които стоят и пред нас при усъвършенстване на социалната система и услугите, които се предоставят на тези хора. Събитието ни даде възможността да реализираме полезни контакти и да се запознаем отблизо с работата на наши колеги от Италия. Също така имахме възможността да споделим нашият опит и да дискутираме конкретни инициативи, които вече сме реализирали тук, както и да обсъдим варианти за бъдеща съвместна дейност в рамките на европейското сътрудничество.

Затвори