НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ ОТ НАХПУ 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ ОТ НАХПУ

В периода 20.09.2021 г. – 21.09.2021 г. НАХПУ проведе ФОРУМ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, с основна цел – Представяне пред работодатели и членове на организацията на актуалната НОРМАТИВНА УРЕДБА и по-конкретно държавното финансиране и общата политика, в подкрепа на работодатели да наемат лица с увреждания, особено в ситуацията на пандемия. Дискутираха се ползите от наемане на лица с увреждания и трудовите им умения. Проведе се интерактивен тренинг за насочване вниманието към конкретни практически умения на лица с увреждания. Във форумът участваха – 29 лица / със и без увреждания, в това число членове на организацията и работодатели от сектора – туризъм, НПО сектора/. Семинарът се проведе в залата за събития на НАХПУ – в центъра за консултация и подкрепа на сдружението / Медицинска академия/. Раздадени бяха сертификати на участниците, лицата с увреждания споделиха интересни истории за своя професионален успех, негативни стереотипи, а работодатели, представиха добри практики. Експерти от сдружението представиха нормативната уредба, стимулираща работодателите да наемат лица с увреждания. Събитието беше съпроводено с официален коктейл за нови лични и професионални контакти.

На  24.09.2021 г.  НАХПУ проведе СЕМИНАР  НОВИ ХОРИЗОНТИ, с основна цел – Представяне пред работодатели и членове на организацията на актуалната НОРМАТИВНА УРЕДБА и по-конкретно държавното финансиране и общата политика, в подкрепа на работодатели да наемат лица с увреждания, особено в ситуацията на пандемия. Дискутираха се ползите от наемане на лица с увреждания и трудовите им умения. Проведе се интерактивен тренинг за насочване вниманието към конкретни практически умения на лица с увреждания. Във форумът участваха – 20 лица / със и без увреждания, в това число членове на организацията и работодатели от сектора – туризъм, НПО сектора/. Семинарът се проведе в залата за хотел ЧИИРИТЕ – в град ПЛОВДИВ. Раздадени бяха сертификати на участниците, лицата с увреждания споделиха интересни истории за своя професионален успех, негативни стереотипи, а работодатели, представиха добри практики. Експерти от сдружението представиха нормативната уредба, стимулираща работодателите да наемат лица с увреждания.

1.4.На  23.09.2021 г.  НАХПУ проведе ТРЕНИНГ  НОВИ ХОРИЗОНТИ, Събитието включи интерактивни сесии – работодател, лица с увреждания, за симулация на дискусии свързани с наемане на работа, презентация на работното място, психологически ефекти от пандемията. Във тренингът участваха – 20 лица / със и без увреждания, в това число членове на организацията и работодатели от сектора – туризъм, НПО сектора/. Тренингът се проведе на 23/09/2021 г., като в него поканихме участници от спортното събитие организирано от НАХПУ и ДЕГА, както и други лица с увреждания, членове на организацията. Присъстваха 20 участника.

Затвори