НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,
Сдружение НАХПУ ви кани да участвате в събитие – „Равни в спорта я“.
В периода 12-13-08.2023 г., в град Банкя ще бъде проведено състезаниепо сп ускане със спортни шейни. Мероприятието ще се сътои в хотел Банкя Палас, град Банкя в рамките на два дни. Програма първи ден – теоритична лекция (инструктаж), първи кър на състезанието; ден втори – втори къг на спусканията и награждаване на излъчените победители.
За участниците, членове на сдружението, НАХПУ поема разхода за транспорт, нощувки и изхранване.
Проявилите интерес, може да се запишат за участие на телефон 0896/8000480,
Надежда Иванова – Координатор НАХПУ

Затвори