НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Работата на неправителствените организации е немислима без доброволчеството като форма на подпомагане и реализиране на инициативи. Доброволчеството е възможност за хората активно да участват в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията.

Каузите, за които се помага с доброволен труд, са все по-предпочитани, поради възможността не просто да даваш, а да действаш, да участваш, да си активен. Доброволчеството като механизъм за подпомагане на обществени каузи дава възможност на хората от организациите и компаниите да са заедно с тези, на които помагат, да виждат промяната, да преживяват успеха и удовлетворението, защото да помагаш на другите е една от основните човешки потребности и е логично много хора да я задоволяват чрез доброволчество.

Националната асоциация на хората с придобити увреждания използва доброволчеството във всички свои инициативи и проекти, тъй като организацията не разполага с външно финансиране и е принудена да осъществява мероприятията си със скромни средства, разчитайки на доброволния труд на социално-отговорни хора, които подкрепят каузите ни и с готовност се включват в тяхното осъществяване.

За цялата 2014 г и първите четири месеца на 2015 г. в дейността на НАХПУ са участвали над 150 доброволци и над 20 фирми и организации от цялата страна, които чрез всеотдайния си труд допринесоха за успешното реализиране на редица проекти, три национални кампании за предоставяне на хранителни продукти на хора с увреждания, предоставиха ни безвъзмездно експертния си потенциал като преподаватели, водачи на превозни средства, куриери, придружители, доставчици на храни и напитки, организатори на събития и много други. Това бе една истинска армия от съмишленици, обединени в общото си разбиране, че хората със специфични потребности у нас заслужават достоен живот, качествено образование, гарантирани работни места, достъп до здравеопазване и култура, условия за спорт, развитие и личностно утвърждаване. Това бяха хора от всички краища на страната, които не спестиха усилията си в името на всичко това.

Основен фокус следва да поставим върху работата на специалистите от Български младежки червен кръст София, които ни оказаха безвъзмездна помощ при набирането, обучението, мотивирането и използването на доброволците ангажирани с мероприятията на асоциацията. Това е безценна подкрепа, която получихме, за да можем да развием потенциала си като организация и да се утвърдим като социален фактор в живота на над 2 700 българи с увреждания.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

НИЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШАТА БЕЗЦЕННА ПОДКРЕПА.

Затвори