НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Членове на Управителния съвет на Националната Асоциация на Хората с Придобити Увреждания са:

ЗЛАТОМИР СТОЯНОВ – Председател

СТАНИМИР ИВАНОВ – Зам. Председател

МАРИЯНА БЪЛДЪРКОВА – Секретар

Затвори