НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме, Ви че ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ПОДКРЕПА – на територията на община Елин Пелин, продължава да подпомага, членовете на организацията, както и всички заинтересовани лица, чрез индивидуални консултации на място, свързани с възможности за трудова заетост на територията на общините: София и Елин Пелин.
За заявка /по телефон/ на индивидуална консултация, молим да звъните на познатия ви телефон: 0896800480
Госпожа Надежда Иванова / координатор консултативна дейност, София област/
Изнесени консултации с подкрепата на община Елин Пелин, на място в общината: ще проведем в периода: 07/03/2022 г. – 25/04/2022 година, във връзка с нова възможност за заетост за лица в сферата на социалните услуги – детегледачи, терапевти и консултанти социални дейности.
Приемни дни: всеки понеделник и петък, от 08,00 – 14,00 часа

Затвори