НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОВЕДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ – 28-30.08.2021 г.

Провеждане на тридневен туристически поход на Витоша планина, с участието на 10 човека със зрителни увреждания и 10 човека без увреждания, членове на организацията, с две нощувки в различни хижи. По време на мероприятие бе приложен иновативен подход при опознаване, анализиране и преодоляване на ежедневните проблеми, които стоят пред хората със зрителни увреждания. Събитието бе организирано в изпълнение на проект на Национална асоциация на хората с придобити увреждания „Виж през моите очи“, по програма на Столична община.

Идеята в проектното ни предложение бе, посредством ролеви игри със смяна на ролите, да покажем на виждащите хора, живота на незрящите и техните ежедневни проблеми такива, каквито са. Така хората със зрителни проблеми се превърнаха във водачи, помагачи и подкрепящи другите, по време на самите преходи в планината, а и във времето в хижите, при хранене и обслужване. Това е иновативен подход, който е широко разпространен в много области и най-вече при обучение на доброволци, и специалисти при работа с хора с увреждания. По този начин се натрупват преки знания и усещания, защото преживяното лично, съдава трайни впечатления и правилна представа за нуждите, и начините за подкрепа на хората с увреждания.

Затвори