НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 5-6 ноември 2022 г. НАХПУ организира и проведе второ състезание по спортни шейни на писта, отново в район Кремиковци с участието на 22 човека. Участниците бяха разделени в две групи: 11 двойки за съвместно спускане; 10 индивидуални участника. Поради по-големият брой участници, състезанието се проведе в рамките на два дена, за двете отделни групи. Мероприятието беше съпроводено с теоритична лекция (инструктаж) насочена към хората с увреждания, изнесена от професионален треньор, като нейната цел беше всички участници да бъдат запознати с правилата на безопасност, както и с правилата за провеждане на надпреварата. Победителите бяха излъчени след серия от по три спускания в двете категории. За всички участници бяха осигурени грамоти, а победителите и техните подвластници получиха купи и медали. Постоянно повишаващият се интерес към този спорт ни дава ясно да разберем, че това е една изключително подходяща форма за активност, себедоказване, социализация и мотивиране.

Затвори