НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 26-27 ноемри 2022 г. НАХПУ организира и проведе финален, годишен турнир по шах в гр. Елин Пелин, с участието на 26 състезатели, хора с увреждания, членова на организацията. Турнирът се проведе в рамките на два дни, а целта бе да се излъчат крайните, годишни победители, за които бяха осигурени специални купи, медали и награди, а на всички останали участници бяха раздадени грамоти. За пореден път нашите състезатели имаха възможността да премерят силите си в този спорт, като особеният емоционален заряд, който носеше инциативата, се отрази на всички по един изключително благотворен и позитивен начин. Всичко това е един много силен инструмент за преодоляване на изолацията на тези хора, което ни дава увереността да продължим и занапред с подобни инициативи.

Затвори