НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 12-13 ноември 2022 г. организирахме турнир по шах в гр. София, с участието на 24 човека членове на сдружение НАХПУ. Шахът е най-предпочитаният и леснодостъпен спорт сред нашите членове и това наложи трайно традицията в нашите годишни календари да присъстват подобни събития. С течение на времето в различните ни регионални представителства се изградиха отбори, които имат възможността именно чрез такива дейности да се съревновават и да изживяват удоволствието от играта и общуването със състезатели от различни градове. Турнирът събра представители от различни места, които за пореден път премериха силите си и показаха завидни познания в играта. В рамките на два дена бяха проведени няколко кръга за излъчване на крайните победители и както във всяко подобно събитие, така и тук бяха раздадени грамоти и награди. Неоценим е и социалният ефект, който неминуемо съпровожда тези дейности. Общуването, смяната на обстановката, състезателното начало и общият дух, спомагат изключително за преодоляване на изолацията на тези хора и социализирането им чрез спорт и активни занимания.

Затвори