НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Отчет на НАХПУ за първо тримесечие на 2021 г.

Приложение № 1

Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия за 2021 г.

Приложение № 2

Доклад за тримесечието

Приложение № 3

Показатели за 2021 г

Затвори