НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

П О К А Н А

Национална асоциация на хората с придобити увреждания има удоволствието да Ви покани на

О Т К Р И В А Щ А К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

във връзка със стартиране реализацията на международен проект Проект „NETWORKS FOR YOUTH – BRIGHTER PARTNERS FOR BRIGHTER FUTURE“. ERASMUS+, Call EAC-A05-2017 „Capacity Building in the field of Youth – Western Balkan Window“, CONTRACT NUMBER: 601229-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB.

Проекта се реализира съвместно с партньорски организации от Сърбия, България, Гърция, Унгария и Босна и Херцеговина.

Конференцията ще се проведена 18.12.2018 г, в административния офис на НАХПУ, намиращ се на адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, при следния дневен ред:

09.00 – 09.30 – Посрещане на гостите

н 09.30 – 10-30 – Представяне на проекта

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 11.30 – Дискусия

За повече подробности тел. 02/9443188 или email: office@nahpu.org

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Затвори