НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

В периода 06-08.08.2022 г. в хижа Боерица, Витоша планина, бе реализиран проект, съвместно със Столична община с наименование „Планината е до теб, докосни я“. Проекта бе част от годишната програма на НАХПУ за работа с хора с увреждания. Това е поредният проект, който реализираме в сътрудничество със Столична община за надграждане с взаимни усилия постигнатото до тук в последните няколко години. Чрез проекта реализирахме двудневно спортно-туристическо събитие на Витоша, като форма за активно спортуване сред природата, с две нощувки в хижа Боерица.
В два поредни дни се проведоха два туристически похода и практически занимания на участниците, които включваха: Първи ден – поход до хижа Звездица; запознаване с различни техники и упражнения сред природата, като форма за активно и правилно спортуване и ролеви игри; Втори ден – провеждане на втори туристически поход до връх Черни връх с цел стимулиране активността и изграждане на туристически навици в участниците; Запознаване с правилата при провеждане на походи, правилна подготовка и поведение по време на престой в планина.
НАХПУ разполага с квалифицирани обучители и сътрудници, които обезпечиха правилното и безпроблемно протичане на самите ролеви игри, така че сигурността и здравето на всички участници в събитието бяха гарантирана от техническа и медицинска гледна точка. В мероприятието взеха участие общо 20 човека, от койито 17 с увреждания.

Затвори