НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Покана за общо събрание на НАХПУ

Уважаеми Колеги и Партньори,

Национална асоциация на хората с придобити увреждания, Ви кани да присъствате на годишно общо събрание.

Мероприятието ще се проведе в рамките на два дни, в периода 20.11.2021 – 21.11.2021 г., в постоянно действащият център за консултация и подкрепа на НАХПУ, в сградата на Музикална академия, град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94.

На делегатите ще бъде представен отчет за дейността на НАХПУ през 2021 г., постигнати резултати и реализирани проекти.

Можете да заявите участие, чрез съобщение на фейсбук страницата на организацията, или на телефоните за контакт.

 

Заповядайте!

Затвори