НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Провеждане на комплексна здравна услуга – дни на здравето в град Вършец.

В рамките на два дни -05-06.12.2023 г. НАХПУ проведе дни здравето в Специализирана болница по рехабилитацията „Свети Мина“ в град Вършец. Мероприятието бе насочено към членовете на организацията от региона. От възможността за безплатен първичен преглед се възползваха 19 членове на организацията от град Вършец.

Затвори