НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Работни срещи с партньорски оранизации

Дата на публикуване 14.09.2023 г.
В рамките на пет дни в периода 02-07.09.2023 г., бяха проведени работни срещи, в които участиеха на 18 лица, членове на организацията от София, Варна и Добрич и представители на седем партньорски организации от Румъния, Сърбия и Македония. Събитието се проведе в хотел Елица, Албена.
Тема на обсъждането бе потенциалната подготовка и участие на НАХПУ в различни международни проекти представени ни от нашите партьори, финансирани по програма Еразъм и тази част от тях които ще бъдат изпълняване от нашата организация. Бяха уточнявани, както дейностите по тези проекти, така и градовете на които ще бъдат изпълнявани, броя на представителите от нашата организация и други.
Сътрудници на организацията получиха покани за участие в четири международни проекта за 2024-25 година; Договорено бе участието на голям брой членове на НАХПУ от различни точки на България в различни семинари, кръгли маси, мобилности и други, както и посещение на различни държави и участие в семинари организирани от нашите партьори; Обсъждени бяха и добри практики и изграждане на приятелски отношения с различни партьорски организиции, чрез неформално общуване.

Затвори