НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме, Ви че СДРУЖЕНИЕ НАХПУ организира ФОРУМ – НОВИ ХОРИЗОНТИ – в БУРГАС, в подкрепа на своите членове.
Основна цел на форума е да предостави актуална информация на членовете на сдружението от региона за новите възможности за финансиране, за общини и бизнеса и предвидените по тях възможности за създаване на нова заетост на уязвими лица – в това число – лица с увреждания.

Форумът ще се проведе в рамките на 5 дни, в периода от: 15/06/2022 година до 18/06/2022 година.

Акценти от програмата:

ДЕН 1/ Настаняване. Представяне на дейността на НАХПУ, мисия, приоритети за 2022 година. Ролеви игри за координация и изграждане на мрежи за членове на организацията от региона. Дискусия. Тържествена вечеря. Представяне на успешни инициативи на сдружение НАХПУ с общините Столична и Елин Пелин за реализация на спортни, културни и интеграционни дейности. Проекти: Детски кътове, Социални услуги, реализирани по ОПРЧР и възможности за нова заетост за уязвими лица / безработни и лица с увреждания/. Дискусия. Лектори: Златомир Стоянов, Председател на УС и гости от партниращите общини – експерти от администрациите. Културна програма.

Ден 2 / Тренинг – активно търсене на трудова заетост -техники, добри практики, и проектно финансиране / Представяне на програмите Еразъм + за новия програмен период 2022 – 2027 г. Дегустационен ден – изненада.

Ден 3-4/ Дискусионен тренинг за членове на организацията – нови възможности за заетост, чрез консултации и участие в проекти с европейско финансиране. НАХПУ ще представи кратък концептуален доклад за нова форма на дистанционна заетост. Ние искаме да опознем вашите силни старни, за да ви представим на наши партньори от България и ЕС. Целта е да насърчим включването на лица с увреждания в дистанционна консултативна заетост. Тренингът е подходящ за участници с унтереси и професионални умения в следните области: екология, социални дейности, разработване на европейски проекти, изготвяне на документи за обществени поръчки и други. Практическа част на тренинга за Дистанционна консултативна заетост. Контактни лица от НАХПУ – ментори на програмата.

Събитието се реализира в хотел – АКВА БУРГАС, конферентна зала, Нимфа.
Събитието е напълно безплатно. НАХПУ осигурява кетъринг и кафе паузи за участниците. Организиран транспорт / за 10 участника/ от София имаме възможност да осигурим, след предварителна заявка. Разходът за нощувки и транспорт на лекторите се осигурява за собствена сметка на сдружението.
За заявка /по телефон/ за участие, молим да звъните на познатия ви телефон: 0896800480

Госпожа Надежда Иванова / координатор консултативна дейност, София област/
Регистрация на участниците се извършва на място.

 

Затвори