НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Седем представители от ръководството на асоциацията взеха участие в четвърта Конференция по рехабилитация в гр. Казанлък, в периода 24-26 Ноември 2023 г.

В периода 24-26 Ноември 2023 г., седем представители на организацията взеха участие в четвърта Конференция по рехабилитация в гр. Казанлък
Мероприятието бе проведено в Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“ в града и събра над 200 медици от цялата страна с интерес към рехабилитацията и 12 лектора.
Сътрудниците на организацията се запознаха с различни аспекти в медицинската рехабилитация, авангардните технологии и психологията, и възможностите които те предоставят за независим начин на живот на хората с увреждания.
Част от темите на изнесените презентации бяха адаптираната физическа активност и мястото й в кинезитерапевтичната програма, неинвазивна диагностика на мозъчно-съдова болест, 3D импланти за хора и животни, 3D принтиране на анатомични модели с добавена и виртуална реалност. биопринтиране на кости. работа с пациенти с гръбначно-мозъчни травми, идеята за асистираната вертикализация и тредмил ходене, асистирано ходене на пациенти с параплегия в домашни условия, популяризиране възможностите за независим начин на живот на хората с гръбначно-мозъчни травми, и темата за международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF). Участниците бяха настанени в хотел Константина Палас, град Казанлък.

Затвори