НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 20-21.08.2022 г. в гр. Банкя, НАХПУ реализира проект съвместно със Сдружение „Форум бъдеще“ и Столична община с наименование „Спорт и здравословно хранене за по-добър живот“. Проектът бе ориентиран към преодоляване на причините водещи до социално изключване и рисково поведение на младите хора със специфични потребности, чрез активно спортуване и правилно хранене. Основната цел беше да насочим младите хора, както и тези от тях със специфични потребности към различни форми на спорт и здравословен начин на живот, като превенция на социалното изключване и рисково поведение. Беше проведен семинар на тема „Спорт и здравословно хранене“, в който участваха главно младежи до 29 години, в това число и младежи със специфични потребности. Семинара бе воден от квалифицирани експерти в областта на спорта и здравословното хранене. С цел обмяната на опит и създаване на приятелска среда за взаимопомощ, както и повишаване на двигателната култура и стимулиране на активен спорт, всички участници бяха извадени от ежедневната им среда и бяха настанени в хотел на територията на Столична община.
През втожрия ден се проведе туристически поход сред природата, до местна забележителност, с цел повишаване на двигателната активност на участниците, усвояване на практически упражнения, коментирани в предишния ден и създаване на положителни нагласи за активен спорт и туризъм сред младите хора и хората с увмрежданияа.
Участниците в инициативите бяха 30 човека.

Затвори