НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 15-16 октомври 2022 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания бе домакин на среща с представители на партньорски организации от Румъния, Сърбияи и Грузия. В срещата участваха 11 човека от трите държави и 10 представители на организацията. В рамките на двата дни, проведохме няколко дискусии, съпоставихме напредъка си и направихме основни изводи, които да ни послужат за евентуални бъдещи теми на работа. Целта на срещата беше да проверим, как се прилагат и мултиплицират във времето и в различните региони някои от основните практики, които изработихме в хода на реализиране на проектите. За нас е важно да продължаваме партньорството си с нашите колеги от различните страни и след приключване на отделните проекти, защото натрупаният опит, обменената информация и начертаните задачи занапред, стоят в основата на бъдещи важни решения, надграждайки вижданията и разбиранията на всеки един от нас поотделно и като цяло в контекста на европейската социална политика.

Затвори