НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Двудневен семинар в град Вършец на тема „Иновативни методи за насърчаване на туризма сред хората с увреждания“.

На 26 и 27 януари, в град Вършец, 17 представители на НАХПУ, съвместно с
представители на други национално-представителни организации, както и други НПО
организации от района, взеха участие в семинар на тема: „Иновативни методи за
насърчаване на туризма сред хората с увреждания“.
Домакин на събитието беше сдружение „ДЕГА“, представители на което запознаха
всички участници с възможностите и разнообразието, което предлага северозападна
България за туризъм, и в частност град Вършец. Презентирани бяха възможности за
туризъм предлагани от града свързани с повишаване на качеството на живот на хората
с увреждания. Бяха обсъдени и различните видове заболявания, които се повлияват
успешно от даденостите на района.
Освен изчетените лекции по темата бяха посетени и различни здравни институции,
работещи с НОИ и здравната каса. Организирани бяха посещения на СБР „Вършец“,
СБР „Св. Мина“, както и на хотелски комплекс „АТА“.

Затвори