НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

През месец октомври, петима членове на ръководството на НАХПУ имаха работно посещение в гр Истанбул, по покана на партньорски организации от Република Турция. Посещението бе в периода 8-9.10.2022 г. През последните години НАХПУ усилено развива своята международна дейност, чрез участие в съвместни проекти, различна партньорства и под формата на консултации. Винаги сме считали, че обмяната на опит и реализирането на съвместни проекти с разлини партньори от различни страни в значителна степен повишава нашият капацитет, добавя принадена стойност в работата ни и е мощен инструмент за трупане на нови знания и практики, който да приложим и у нас. В тази връзка за последните 4 години сме реализирали три мащабни международни проекта с участници от цяла Европа и от страни, които искат да се присъединятв ЕС. Всичко това ни дава възможността да изследваме чуждия опит, да предлагаме наши решения и да търсим съвместни варианти за създаване или надграждане на различни социални практики. Посещението ни в Турция имаше за цел среща с наши потенциални бъдещи партньори във връзка с уточнвяване на параметри за съвместно бъдещо участие по европейски проекти. В рамките на два дни имахме три срещи с нашите партньори, на които имахме възможнастта да споделим нашият опит дотук, да чуем вижданията и предложенията на колегите ни и да начертаем съвместни бъдещи действия, които да залегнат в план програмите ни за следващия период.

Затвори