НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Кръгла маса с участието на представители от наши регионални звена от страната

В периода 28-29.09.2023 г. в град София, бе проведена среща с 58 регионални представители на организацията и представители от София .
Целта на срещата бе те да бъдат запознати с международните проекти, в които НАХПУ е поканена да участва, както и дейността която те трябва да извършат по места. Коментирана бе и подготовката за Общото годишно събрание на организацията. Мероприятието се проведе офиса на организацията в квартал „Васил Левски“. Проведени бяха групови и индивидуални срещи.
Нощувка и закуската на представителите ни от провинцията бе реализирана ввъв Витоша Парк хотел, град София.

Затвори