НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 17-18 декември 2022 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания проведе двудневен семинар в гр. Банкя наслов „Новите възможности пред Европа и нас“. Семинарът се проведе в хотел „Банкя Палас“ и в него взеха участие 38 членове на организацията. Основната тема на семинара бяха предстоящите възможности за финансиране, във връзка с новия план за развитие и устойчивост. Бяха представани и дискутирани различните варианти за финансова подкрепа, залегнали в този механизъм. В първия ден на семинара бяха прочетени лекции от Специалисти в областта, а през втория ден се проведе дискусионен форум. Бе отчетен изключителен интерес, което показва и броят на участниците. Бяха изработени необходимите материали, които се предоставиха на всички участници.

Затвори