НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 30 октомври 2022 г. НАХПУ проведе състезание по спортни шейни, на писта в район Кремиковци. В състезанието взеха участие 18 човека. То се проведе в рамките на един ден, в който се направиха три спускания. Мероприятието беше съпроводено с теоритична лекция (инструктаж) насочена към хората с увреждания, изнесена от професионален треньор, като нейната цел беше всички участници да бъдат запознати с правилата на безопасност, както и с правилата за провеждане на надпреварата. Победителите бяха излъчени след серия от три спускания. За всички участници бяха осигурени грамоти, а победителите и техните подвластници получиха купи и медали. В тези мероприятия ние винаги залагаме и на социалният елемент, като важна част от живота на хората с увреждания. Общуването, излизането от обичайната домашна среда и отиването са сред природата са тези елементи от живота, които заедно със спорта водят до едно изключително позитивиране, физическо укрепване и цялостно мотивиране на тези хора да водят активен и ползотворен социален живот.

Затвори