НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing THE NETWORK FOR SPORTS AND SOCIAL INCLUSION THROUGH SPORTS / NETSIS

THE NETWORK FOR SPORTS AND SOCIAL INCLUSION THROUGH SPORTS / NETSIS
Мрежа за спорт и социално включване чрез спорт е малък кооперативен проект /small collaborative project/ съфинансиран от програмата ЕРАЗЪМ +

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
12 месеца

Основна цел на проекта е да изгради мрежа за сътрудничество за повече
спорт и промоция на спорта като метод за социално включване.

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЯНУАРИ 2020 – ДЕКЕМВРИ 2020

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПРОЕКТА : 612846-EPP-1-2019-1-MK-SPO-SSCP

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ:

КООРДИНАТОР И ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:


КЛУБ ИНЕКС – бадмингтон, Скопие

КЛУБ ИНЕКС е спортен клуб, който организира и провежда спортни събития турнири и обучение по бадмингтон. През годините клубът създаде успешни партньорски отношения с редица федерации и клубове по бадмингтон и популяризира активно този спорт сред деца и възрастни от Македония. Ние имаме отлични обучители, тренери и доброволци. По проекта водим и домакинстваме транснационална среща 1. Транснационалните срещи са събития, в които представители на клуба получават възможност да установят контакти и директни срещи със спортни клубове, учиища и заинтересовани страни, които работят за популяризиране на спорта, доброто управление в спорта. Ние сме водеща организация и инициатор на този проект, който се реализира в страните: Македония, България, Унгария и Сърбия. Нашите партньори са опитни и солидни организации. Нашата цел е непрекъснато да развиваме и популяризираме спорта – бадмингтон и установяването на нови контакти ще бъде наистина полезно.

 

PARTNERS:


BALKAN DEVELOPMENT CENTER / KRALJEVO – SERBIA/​

Организацията е НПО, което представлява редица спортни, младежки организации и социални предприятия. Има над 500 членове и работи на територията на целия район ТОПЛИКА.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
ПРОМОЦИЯ на социалното включване чрез защита на правата на младите хора до равен достъп до образование, обучение, спорт.
Промоция на неформалното учене и учането през целия живот
Младежко предприемачество
Социални услуги и доброволчество

Нашата мисия:
Да изграждаме мрежи с партньори и заинтересовани страни в полза на младежта и социалното включване
Да подпомагаме НПО СЕКТОРА в Сърбия чрез обучение, образование и обучителни възможности за младежки лидери

More information ABOUT THE PARTNER you may find here http://www.ugbalkanskirazvojnicentar.org.rs/gallery/

ELIN PELIN MUNICIPALITY  - BULGARIA

Община Елин Пелин е разположена на площ от 433.049 кв.км. в централната част на Софийска област. Център на общината е гр.Елин Пелин, който се намира на 24 км източно от столицата София. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Община Елин Пелин граничи с общините Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков.

През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни артерии на страната – АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път № 6 /Подбалканското шосе/. Преминават и две от основните жп – магистрали София – Бургас и транс-европейската Калотина – София – Пловдив – Свиленград. През територията на Община Елин Пелин преминават магистралните газопровод и нефтопровод на страната. Основен фактор, който влияе върху развитието на Общината е близостта със столицата. Естественото развитие на град София и постепенното му разрастване като територия превръща някога самостоятелната община в елемент от метрополията на “голяма” София, и развитието на общината да се подчинява както на развитието на района, така и на развитието на големия столичен град.

Община Елин Пелин заема източната част на Софийското поле и разположените му от север склонове на Стара планина и от юг-югоизток Средна гора.

НИЕ отговаряме за здравето, образованието и спорта на младежите и възрастните в общината.

Участваме в проекта с интерес да срещнем нови партньори, да обсъждаме нови практики за добро управление на спорта и спорта за социално включване.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА: www.elinpelin.org

Община Елин Пелин е разположена на площ от 433.049 кв.км. в централната част на Софийска област. Център на общината е гр.Елин Пелин, който се намира на 24 км източно от столицата София. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Община Елин Пелин граничи с общините Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков.

През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни артерии на страната – АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път № 6 /Подбалканското шосе/. Преминават и две от основните жп – магистрали София – Бургас и транс-европейската Калотина – София – Пловдив – Свиленград. През територията на Община Елин Пелин преминават магистралните газопровод и нефтопровод на страната. Основен фактор, който влияе върху развитието на Общината е близостта със столицата. Естественото развитие на град София и постепенното му разрастване като територия превръща някога самостоятелната община в елемент от метрополията на “голяма” София, и развитието на общината да се подчинява както на развитието на района, така и на развитието на големия столичен град.

Община Елин Пелин заема източната част на Софийското поле и разположените му от север склонове на Стара планина и от юг-югоизток Средна гора.

НИЕ отговаряме за здравето, образованието и спорта на младежите и възрастните в общината.

Участваме в проекта с интерес да срещнем нови партньори, да обсъждаме нови практики за добро управление на спорта и спорта за социално включване.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА: www.elinpelin.org

Professional Secondary School for ceramics – in ELIN PELIN STATION 

Най-старото професионално училище в района. Работи с деца в неравностойно положение.

Ние се нуждаем от нови методи за обучение и образование в полза на нашите ученици, нови практики за промоция на спорта.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА: http://pg-elinpelin.com/
 

NATIONAL ASSOCIATION OF THE PEOPLE WITH ACQUIRED DISABILITIES – BULGARIA /NAHPU/ – BULGARIA

НАХПУ е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, което е създадено, за да защитава правата и интересите на всички български граждани получили физически, двигателни, ментални, сензорни или функционални увреждания в процеса на своето след ембрионално развитие.

Основните приоритети в работата на Асоциацията са преди всичко внедряване и затвърждаване на положителните европейски и световни практики, които способстват за подобряване на социалната среда у нас, повишават степента на квалификация и трудова реализация на хората с увреждания, подпомагат тяхното личностно изграждане и себеутвърждаване и спомагат за трайно повишаване качеството на техния живот.

В основата на всичко това стои успешната интеграция и реинтеграция на тези хора в икономическия, трудовия, културния и спортен живот на обществото. Това е дълъг процес, който в основната си част касае възможността за достъп до информация, обучение, усъвършенстване и личностно развитие, чрез разработване на програми, проекти, стратегии и инициативи с цел предоставяне на по-добри условия за реализация, съобразени с физическите способности и интелектуалното ниво на всеки отделен човек.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА https://nahpu.org

 

THE SPORTS SCHOOL in Dobrich

Едно от най-престижните спортни училища в страната.
Развива 10 спорта.
Наши учители са редица местни, регинолни и световни шампиони.
Нашата най-голяма гордост са децата.
Ние разполагаме с модерна база и непрекъснато иновираме методите си за обучение.
Спортно Училище „Георги Стoйков Раковски“ гр. Добрич
Със заповед на министъра на МОН от 07.02.1984г. в гр.Добрич се открива спортно училище считано от 01.09.1984г.

 През първата учебна година 1984/85 г. са приети ученици в спортовете:

 • спортна гимнастика – момичета и момчета;
 • плуване – момичета и момчета;
 • лека атлетика – момичета и момчета;
 • футбол – момчета
 • хандбал – момичета
 • борба -м омчета
 • вдигане тежести – момчета
 • колоездене – момчета

ЕСПУ-спортен профил гр.Добрич с паралелки 5-ти до 12-ти клас съществува като спортно училище до 1993г. когато е преобразувано в СОУ „Георги Стoйков Раковски“.

МАЛКО ИСТОРИЯ:

 През 1997г. с решение на Сесия на Общинския Съвет и заповед на министъра на МОН училището е преобразувано в общинско СОУ – спортен профил.С прием след 5-ти клас 1 паралелка- 26 ученика и след 6-ти клас 1 паралелка-26 ученика по спортовете:

 • лека атлетика
 • хандбал
 • вдигане на тежести
 • борба
 • бокс
 • футбол
 • художествена гимнастика
 • колоездене

След промяна на Закона на народната просвета /отпадане на СОУ – спортен профил/ със заповед на министъра на МОН № РД – 14 – 158 от 25 юли 2000г. СОУ – спортен профил „Георги С. Раковски“ гр.Добрич се преобразува в Спортно Училище  „Георги С. Раковски“ гр.Добрич.

През настоящата 2012г. училището навършва 28 години.

ДИРЕКТОРИ:

-Георги Димитров – Директор на училището от 1984 до 1989 г. и от 1994 до 2004 г.

Завършил НСА.Борбеният му характер, волята да не се предава никога, умението да залага на печеливши карти, допринесоха най-много за запазване на училището в смутните години, когато държавата абдикира от образованието и спорта.

-Стефан Минчев – Директор на СУ  за периода 1989 до 1992 година.

Завършил НСА. С много добри чувства колегите си спомнят за умението му да управлява с „кадифена ръкавица“ и усмивка.

-Светломир Монев – Първо обичан колега и приятел, после желан помощник-директор, директор, господин Монев, остави в сърцата ни спомен за топлината, човечността и усмивката, която не го напусна през краткия му живот.

-Маргарита Иванова – Преподавател в училището от самото му начало, помощник директор по учебната дейност, госпожа Иванова доказа понастоящем, че един филолог също може да бъде успешен директор на Спортно Училище, стига да познава добре спецификата на работата и да милее с цялото си сърце за родното школо.

 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА: http://sportnodobrich.com

УНГАРИЯ

Innovaform Nonprofit /HUNGARY/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Innovaform Nonprofit /HUNGARY/ e НПО, център за доброволчество, обучение квалификация. Ние имаме дълга история в реализацията на нови форми за неформално обучение и образование и активно работим с уязвими младежи от териорията на цяла Унгария. Разполагаме с 3 центъра, един от които за обучение квалификация, който ще участва в настоящия проект и младежки център.

Ние ще предоставим нови и добри практики за обучение и социално включване на уязвими младежи и търсим нови партньори в областта на спортовете.

 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА  www.innovaform.hu

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОЕКТА

5 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СРЕЩИ в 3 държави

TM 1 – SKOPJE /MAKEDONIA/ – 10/02/2020-11/02/2020
TM 2 – KRALJEVO /SERBIA/ LOCATION: ELIN PELIN /BULGARIA/ – 16/03/2020-17/03/2020
TM 3 – LOCATION: DOBRICH /BULGARIA/ – 11/05/2020-12/05/2020
TM 4 – LOCATION: SOFIA /BULGARIA/ – 08-09/06/2020
TM 5 – Will be changed for OCTOBER 2020 – 23/03-24/03/2020*

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Спортни обучители
 • Спортни доброволци
 • Специалисти в областта на спорта
 • Младежки работници
 • Образователни специалисти

Служители в държавна администрация

СРЕЩИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА партньорства за спортни клубове

ВСЯКА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ИМА И СЕСИИ за установяване на сътрудничество с участници извън консорциума. Заповядайте, участието е напълно безплатно.

АКО ВИЕ СТЕ СПОРТЕН КЛУБ и искате да се включите в някоя от срещите, моля да се съвржете с нас на посочения е-mail:

ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ от МАКЕДОНИЯ FOR NORTH MACEDONIA – STEFANOVSKI DIME / stefanovski.dime@yahoo.com

Затвори