НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing ОБЯВА

Сдружение НАХПУ уведомява своите членове, за новия график за провеждане на индивидуални консултации и подкрепа:
От 03/01/2023 до 30/03-2023 – в приемна ЦКП – Елин ПЕЛИН,
Всеки понеделник, сряда и петък в часовете: 06, 30 – 08,30 и от 16,00 – 20,00 часа
Дежурен приемна: Надежда Иванова

ТЕМИ: Предстоящо стартиране на програмите „ ТОПЪЛ ОБЯД“ / насочена към лица в риск с ниски доходи, в това число хора с увреждания, както и проект „ Укрепване на общинския капацитет“, чрез който за лица с увреждания и в риск предстоят дейности по насочване на лица с увреждания към интегрирани здравно-социални услуги.

Затвори