НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 23 и – 24 февруари /включително/ 2023 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания ще проведе двудневен семинар в гр. Вършец под наслов „Участието на национално представителните организации в планирането на програми и проекти през новия програмен период 2021 -2027 година“. Семинарът ще се проведе в хотел „Балнео хотел – Тинтява – Вършец“ .
ТЕМИ: активност на сдруженията представляващи интересите на лица с увреждания в он-лайн и редовни работни срещи по повод планиране и обсъждане на насоките за програми и проекти през новия програмен период.
ФОРМАТ: интерактивен дискусионен семинар
НАХПУ осигурява: тържествена вечеря, транспорт до 5 участника от София до мястото на събитието.
За записване: Надежда Иванова, тел. 0885084774

Затвори