НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Покана

На 13 – 14 януари 2023 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания ще проведе двудневен семинар в гр. Вършец под наслов „Промените за ЗСУ и новите възможности за интегрирани здравни социални услуги“.
ТЕМИ: Новите промени в ЗСУ и ЗХУ, които вменяват нови възможности и задължения на общините – като разширяват възможностите им да планират и предоставят интегрирани здравно социални услуги, в това число и т.нар. общи социални услуги /дори еднократно/. Тези възможности създават предпоставка за по-адекватно обгрижване на специфичните потребности на лицата с увреждания.
ФОРМАТ: интерактивен дискусионен семинар
НАХПУ осигурява: тържествена вечеря, транспорт до 5 участника от София до мястото на събитието.
За записване: Надежда Иванова, тел. 0885084774

Затвори