НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing ПРОВЕДЕНИ ТУРНИРИ ПО ШАХ

ОРГАНИЗАТОР НАХПУ

–          14-15-08.2021 г.

Турнира бе проведен в постоянно действащия център за консултация и подкрепа на органицацияна, в сградата на Музикалната академия, на „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, гр. София. В него взеха участие на 24 членове на органицацията с увреждания;

–          11-13.09.2021 г.

Събитието бе осъществено в базата на шахматен клуб „Чесбомб“, в град Пловдив, с участието на 22 членове на НАХПУ.

СНИМКИ за двете събития може да откриете тук:

Затвори