НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Съобщение

През месец март 2023 година, двама членове на ръководството на НАХПУ имаха работно посещение в гр Кавала – в Гърция, по покана на партньорски организации от Гърция. Посещението бе в периода 30.03.23 – 31.03.2023 г./включително/. Основна цел на посещението – разширяване на нашата международна дейност, чрез участие в съвместни проекти, различна партньорства и под формата на консултации.
Посещението ни в град Кавала имаше за цел среща с наши потенциални бъдещи партньори във връзка с уточнвяване на параметри за съвместно бъдещо участие по европейски проекти, финансирани по програмата ЕРАЗЪМ + и възможностите за съвместно сътрудничество между НАХПУ и НПО сектора, общината и училищата от община Кавала в нови съвместни проекти. Ефектът пряко за екипа на НАХПУ е повишен капацитет да прилага добри практики и да изгражда мрежи за сътрудничество в полза на лица с увреждания, а косвеният ефект за лицата с увреждания / каквито са и нашите представители/ беше: повишаване на интеркултурните умения, повишаване на камапицета да изграждат мрежи за сътрудничество, подобряване на комуникативните умения в интеркултурна среда.

Затвори