НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 09/02/ 2023 г. НАХПУ проведе организиран поход до манастира в Драгалевци, с участието на 12 членове на организацията. Целта на събитието беше в различна обстановка, да запознаем 12 лица с увреждания, с новите планове за развитие на организацията през 2023 година, и съвместно да проведем благотворително почистване в района на манастира. С годините се е доказало, че туризмът укрепва тялото, позитивира духа и спомага за цялостното подобрение на жизнения статус на хората занимаващи се с това. Обичайно интересът към подобни събития е много голям, което ни мотивира да продължаваме да организираме такива походи. Идеята на похода е не просто да се изполва уникалната природа на планината, но и да бъде съчетан с посещение на някакъв културен, исторически или религиозен обект. В този смисъл тези инициативи допринасят изключително много, тъй като въздействат на хората по много начини. Обогатяват техните знания, разширяват житейския им мироглед и им дават възможността да се запознаят отблизо с места, които трудно биха посетили сами. От друга страна, туризмът е универсално средство за физическо укрепване, което дава възможност на участниците да натоварят организма си според своите възможности. Това във всяко едно отношение е положително и трябва да бъде насърчавано постоянно. Същевременно, съчетано с благотворително почистване на съседните пространства, мотивирахме нашите членове да участват в благотворителни – еко и спортни инициативи. Под мотото – Всеки може да прави добро, походът протече много ползотворно. Събрани бяха 5 килограма пластмасови отпадъци и 3 килограма – метални отпадъци, които предадохме разделно. Импровизираният шампионат, беше интересен и предизвикателен за участниците. НАХПУ осигури лични предпазни средства – ръкавици, чували за отпадъци за почистването, както и транспортно средство – бус за провеждането на мероприятието.

Затвори