НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 13 – 14 януари 2023 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания проведе двудневен семинар в гр. Вършец под наслов „Промените за ЗСУ и новите възможности за интегрирани здравни социални услуги“. Семинарът се проведе в хотел „Балнео хотел – Тинтява – Вършец“ и в него взеха участие 10 членове на организацията. Основната тема на семинара бяха новите промени в ЗСУ и ЗХУ, които вменяват нови възможности и задължения на общините – като разширяват възможностите им да планират и предоставят интегрирани здравно социални услуги, в това число и т.нар. общи социални услуги /дори еднократно/. Тези възможности създават предпоставка за по-адекватно обгрижване на специфичните потребности на лицата с увреждания, и именно новите перспективи бяха обект на дискусия. На събитието присъстваха и представители на общинска администрация, местни НПО, с които обсъдихме добри практики и нови проекти, във връзка с новия план за развитие и устойчивост, където НПО секторът има възможност да партнира с общини, училища и детски градини за предоставяне на комплекси и по-гъвкави социални услуги. Бяха представани и дискутирани различните варианти за финансова подкрепа, залегнали в този механизъм. В първия ден на семинара бяха прочетени лекции от Специалисти в областта, а през втория ден се проведе дискусионен форум. Бе отчетен голям интерес. Бяха изработени необходимите материали, които се предоставиха на всички участници. Събитието премина изключително успешно и в реализирането му, получихме покана за цикъл от семинари на същата тема от партниращи организации в други градове.

Затвори