НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 17- 18 януари /включително/ 2023 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания проведе двудневен семинар в гр. Трявна под наслов „Промените за ЗСУ и новите възможности за интегрирани здравни социални услуги“. Семинарът се проведе в хотел „АРТ – М“ комплекс в Трявна и в него взеха участие 10 членове на организацията. Основната тема на семинара бяха новите промени в ЗСУ и ЗХУ, които вменяват нови възможности и задължения на общините – като разширяват възможностите им да планират и предоставят интегрирани здравно социални услуги, в това число и т.нар. общи социални услуги /дори еднократно/. Тези възможности създават предпоставка за по-адекватно обгрижване на специфичните потребности на лицата с увреждания, и именно новите перспективи бяха обект на дискусия. Събитието, дублира програмата и формата на предходния семинар в град Вършец. Бяха изработени необходимите материали, които се предоставиха на всички участници. Нахпу осигури и тържествена вечеря.

Затвори