НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

През месец февруари 2023 година, двама членове на ръководството на НАХПУ имаха работно посещение в гр Мали Зворник – в гр. Сърбия, по покана на партньорски организации от Сърбия. Посещението бе в периода 18- 19.02.2023 г./включително/. Посещението на представителите на НАХПУ бе насочено към разширяване на нашата международна дейност, чрез участие в съвместни проекти, различна партньорства и под формата на консултации.
Посещението ни в град Мали Зворник имаше за цел среща с наши потенциални бъдещи партньори във връзка с уточнвяване на параметри за съвместно бъдещо участие по европейски проекти, финансирани по програмата ЕРАЗЪМ + и възможностите за съвместно сътрудничество между НАХПУ и НПО сектора, общината и училищата от община Мали Зворник в нови съвместни проекти. Ефектът пряко за екипа на НАХПУ е повишен капацитет да прилага добри практики и да изгражда мрежи за сътрудничество в полза на лица с увреждания, а косвеният ефект за лицата с увреждания / каквито са и нашите представители/ беше: повишаване на интеркултурните умения, повишаване на камапицета да изграждат мрежи за сътрудничество, подобряване на комуникативните умения в интеркултурна среда.

Затвори