НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 13-14.08.2022 г. в гр. Банкя, съвместно с Клуб по спортни шейни “ДЕГА“ и Столична община, НАХПУ реализира проект с наименование „Активен спорт за активен живот“. Проектът бе насочен към стимулиране и привличане на хора с увреждания към спортните шейни, като мярка за преодоляване на социалната им изолация и мотивирането им за ативно спортуване в борбата с различните заболявания и увреждания. Проектът е следваща стъпка за мултиприлицаре на реализирани две подобни събития, през 2020 и 2021 г. Целта бе да се проведе уникално по рода си двудневно спортно състезание на територията на столична община, в което преки участници бяха 15 двойки състезатели – всяка една от които сформирана от дългогодишен състезател на клуба и човек с увреждане. Състезанието бе проведено в рамките на два дни, като участниците бяха настанени в хотел на територията на столична община в близост до мястото на спускане. Мероприятието беше съпроводено с теоритична лекция (инструктаж) насочена към хората с увреждания, изнесена от треньорите на клуба, като нейната цел беше всички участници да бъдат запознати с правилата на безопасност, както и с правилата за провеждане на надпреварата. Състезанието се проведе в два кръга по 15 спускания, след което бяха излъчени победители. Тъй като мероприятието не е само със спортна, а и със социална насоченост, всички участници получиха награди и възможност да се изяват в спортната надпревара. Постигнатото през последните две години в предишни проекти показа изключителен интерес сред целевата група и устойчивост на постигнатите резултати, изразяваща се в привличането на нови участници, желаещи да се занимават активно с този спорт. Тази форма за активно спортуване е изключително удачна и достъпна за хората с различни по вид и степен увреждания, което я прави предпочитана и ползите от реализирането на проекта са трайни и имат изключително благоприятен ефект.
Участниците в надпреварата бяха 30 човека, от които 15 леца с увреждания.

Затвори