НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing „Активни сред природата – активни в живота“

В периода 05-07.08.2023 г., в хижа Селимица, Витоша планина бу проведено мероприятие в изпълнение на проект „Активни сред природата – активни в живота“, съфинансиран от Столична община. В събитето участваха 27 човека с увреждания, членове на организацията. Проекта бе част от годишната програма на организацията за работа с хора с увреждания. Това е поредният проект, който реализираме в сътрудничество със Столична община за надграждане с взаимни усилия на постигнатото до тук в последните няколко години. Чрез проекта реализирахме двудневно спортно-туристическо събитие на Витоша, като форма за активно спортуване сред природата, с две нощувки в хижа Селимица. В два поредни дни се проведоха четири туристически прехода и практически занимания на участниците, които включиха: Първи ден – туристически преход в околностите на с. Кладница; туристически преход от с. Кладница до хижа Селимица; запознаване с различни техники и упражнения сред природата, като форма за активно и правилно спортуване и ролеви игри; Втори ден – провеждане на трети туристически поход от хижа Селимица до манастри „Св. Николай Чудотворец“ с цел стимулиране активността и изграждане на туристически навици в участниците; запознаване с правилата при провеждане на походи, правилна подготовка и поведение по време на престой в планина. Четвъртия туристически преход бе от манастир с. Никлай Чудотворец до хижа Селимица.

Затвори