НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Национална кампания за раздаване на санитарни материали на членове на организацията

В първите две седмици на месец ноември – 01.11.2021 – 14.11.2021 г., организирахме кампания за раздаване на предпазни маски, витамини, глюкомери и ленти за тях, апарати за измерване на кръвно налягане и други санитарни материали. Кампанията бе организирана с цел подпомагане на нашите членове, като мярка за борба с Ковид епидемията.

Събитието бе осъществено на територията на цялата страна, чрез нашите регионални представителства по места. В рамките на инициативата, 155 човека получиха различни продукти според своите нужди. В дейността се включиха 20 доброволци на организацията, които посетиха лично хората по места. Тази инициатива е част от поредица подобни, които вече сме реализирали и имаше за цел да подпомогне пряко част от нашите членове, които са изключително затруднени материално. Всяка година в нашият календар залагаме реализирането именно на такива инициативи, които са насочени пряко към целевата група, защото вярваме, че помощта навреме е най-доброто, което можем да направим за тези хора в тези трудни за всички ни времена.

Затвори