НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 09/02/ 2023 г. НАХПУ ще проведе организиран поход до манастира в Драгалевци, за 12 членове на организацията.
Импровизираният шампионат, за почистване ще бъде организиран за най-активните доброволци.
НАХПУ ще осигури лични предпазни средства – ръкавици, чували за отпадъци за почистването, както и транспортно средство – бус за провеждането на мероприятието.
НАХПУ осигурява: тържествена вечеря, транспорт до 5 участника от София до мястото на събитието.
За записване: Надежда Иванова, тел. 0885084774

Затвори