НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 29 – 30 януари /включително/ 2023 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания проведе и заключителен двудневен семинар в гр. Якоруда под наслов „Промените за ЗСУ и новите възможности за интегрирани здравни социални услуги“. Семинарът се проведе в хотел „ХЕЛИЕР“ в Якоруда и в него взеха участие отново 10 членове на организацията. Събитието, дублира програмата и формата на предходните семинари в град Вършец, град Трявна и Кюстендил. Бяха изработени необходимите материали, които се предоставиха на всички участници. Нахпу осигури и тържествена вечеря.

Затвори