НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Среща с представители на регионалната структура на организацията  в село Марково и даден тържествен обяд във връзка с честването Международния ден хората с увреждания.

На 3 декември 2023 г., в читалището на село Марково, се проведе среща с участието на 39 човека от сруктурата на НАХПУ в района и четирима представители на организцацията от София. По време на мероприятието бе представяна програмата на организацията за 2024 г., изпълнението на предстоящи проекти с партньоски организации от чужбина, както и план на дейностите, предвидени за изпълнение в района.. За участниците в събитието бе предвидена кафе

Затвори