НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Туристически преход до местността Златните мостове

На 17 юни 2018 г., в изпълнение на дейности по проект на НАХПУ – „Промяна за активност и социално включване”, бе проведен туристически преход до местността „Златните мостове“.

Проектът е съфинансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

В мероприятието взеха участие 30 човека, членуващи в организацията,  с различна степен на зрителни и физически увреждания. Те имаха възможност да общуват в неформална обстановка и участвайки в спортно-туристическа дейност да се насладят на красотата на българската природа.

 

Всички участници получиха тениски брандирани с герба на Столична община, официалното лого на «София – европейска столица на спорта – 2018 г.»,, логото на НАХПУ, наименованието на проекта и информация, че той е съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, както и грамота за участие в инициативата.

 

 

Основната цел на изнесеното мероприятие бе да се насърчи спортната активност на младите хора с увреждания на база доброволна обмяна на опит и интереси, в изнесено мероприятие, да се повиши степента на информираност на обществото за спецификите и възможностите на лицата от целевата група за начините за тяхното приобщаване към физическа активност, и спортна дейност, с цел преодоляване на трудностите, стоящи пред тях, както и да се осъществи превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение, за да се осигури предпоставка за равни възможности при тяхната личностна реализация.

 

За осъществяване на мероприятието организацията ни осигури присъствието на доброволци асистенти на участниците, както и медицинско лице, преминало специализиран инструктаж за начин на работа.

Снимки от прехода може да разгледате във фейсбук страницата на НАХПУ и в категория Галерия.

Затвори