НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 18 декември 2022 г. НАХПУ проведе поход до манастир „Света Петка Параскева“ гр. Банкя, с участието на 33 членове на организацията. Това бе традиционно туристическо събитие от серия подобни, които регулюрно провеждаме всяка година. С годините се е доказало, че туризмът укрепва тялото, позитива духа и спомага за цялостното подобрение на жизнения статус на хората занимаващи се с това. Обичайно интересът към подобни събития е много голям, което ни мотивира да продължаваме да организираме такива походи. Идеята на похода е не просто да се изполва уникалната природа на планината, но и да бъде съчетан с посещение на някакъв културен, исторически или религиозен обект. В този смисъл тези инициативи допринасят изключително много, тъй като въздействат на хората по много начини. Обогатяват техните знания, разширяват житейския им мироглед и им дават възможността да се запознаят отблизо с места, които трудно биха посетили сами. От друга страна, туризмът е универсално средство за физическо укрепване, което дава възможност на участниците да натоварят организма си според своите възможности. Това във всяко едно отношение е положително и трябва да бъде насърчавано постоянно.

Затвори